یادداشت های رویا بهروزی

باید فراموشت کنم ، چندیست تمرین میکنم

من میتوانم ، میشود !

آرام تلقین میکنم ...

حالم نه ، اصلا خوب نیست

تا بعد بهتر میشود .

فکری برای این دل تنهای غمگین میکنم

من میپذیرم رفته ای ، و برنمیگردی ، همین !

خود را برای درک این ، صد بار تحسین میکنم

کم کم ز یادم میروی

این روزگار و رسم اوست

این جمله را با تلخی اش ، صد بار تضمین میکنم ...

پ ن: از سفر مشهد برگشتمجای همه تون خالی،همه تون رو دعا کردم.

از دوستان خوبم که درروزهای اقامتم در تهران خواهرانه وبرادرانه کنارم بودن ممنونم.

فرشته ی گلم،ازاینکه با همه ی مشغله ای که داشتی اومدی به دیدنم ممنونم ازت..

نازنین جان،امیدوارم زودتر از اون حس ترس خلاص بشی وسفری خوش واقامتی خوب داشته باشی

آرش خان،امیدوارم درد وبیماری برای همیشه ازتون دور شده باشه  وکنار خانواده سربلند باشید

ساغر عزیزم،باهمه ی اختلافاتی که هنوز فکر میکنم سر جاش باشه امیدوارم به آرامشی که مد نظرت هست  زودتر برسی...

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@| |

پرنده عشق را نمی شود در قفس نگاه داشت... باید برود وببیند وبنشیند برروی هر گل وخاری که جلوه گری میکند برایش.

اگر برگشت مال توست تا آخرش واگر رفت از آغاز مال تو نبوده...

"مارسیا گونز " کتاب رهگذر روزهای سیاه

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@| |

رو به تو سجده میکنم دری به کعبه باز نیست
بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست

به هر طرف نظر کنم نماز من نماز نیست
مرا به بند میکشی از این رها ترم کنی

زخم نمیزنی به من که مبتلا ترم کنی
از همه توبه میکنم بلکه تو باوم کنیقلب من از صدای تو چه عاشقانه کور شد
تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد

عذاب میکشم ولی عذاب من گناه نیست
وقتی این شکنجه گر تویی شکنجه اشتباه نیست

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@| |

MisS-A